ČSAD
ČSAD Hodonín a.s. patří mezi ryze české firmy. Je to velká a stabilní společnost, která podniká v několika činnostech, což je její nespornou výhodou. Ve které oblasti se ČSAD Hodonín a.s. nejvíce daří, co nového plánují, do čeho se chystají investovat, a o dalších zajímavostech jsme v exkluzivním rozhovoru pro časopis Reportáže z průmyslu hovořili s předsedou představenstva Ing. Františkem Lužou.Poskytujete dopravní, logistické, servisní a celní služby. Mimo to se zabýváte i přepravou kusových zásilek TOPTRANS. V které z těchto oblastí se vám nejvíce daří a kde vidíte možnost růstu?
Nedávno byl dokončen audit naší společnosti za rok 2016. Tento rok hodnotím z hlediska hospodaření jako velmi dobrý rok.  Pozitivně vnímám fakt, že se na dobrém hospodaření podílely prakticky všechny činnosti: osobní doprava, mezinárodní a vnitrostátní kamionová doprava, autorizovaný servis vozidel DAF, provoz autosalonů CITROËN a KIA, expresní přeprava kusových zásilek TOPTRANS, celní služby a obchod s pohonnými hmotami včetně provozu veřejných čerpacích stanic. I když říkám, že na dobrém výsledku se podílely všechny činnosti, přesto nejlepších hospodářských výsledků dosáhla distribuce kusových zásilek TOPTRANS a kamionová doprava. Obě tyto činnosti takzvaně „jedou“. Mají dostatek zakázek.

Jaký je aktuální stav a průměrné stáří vašeho vozového parku?
U kamionové dopravy jsme zvolili cestu nových, kvalitních vozidel. Proto se průměrné stáří vozového parku kamionové dopravy pohybuje okolo dvou let. V autobusové dopravě je průměrné stáří vozového parku okolo šesti let. Zde se stáří vozového parku odvíjí od úspěšnosti naší firmy ve vypsaných výběrových řízení na provozování autobusové dopravy.

Plánujete v brzké době nákup nových vozidel? Ať už autobusů, či nákladních vozů?
Ano, kamionová doprava každoročně pravidelně obměňuje svůj vozový park. I letos tedy bude obměňovat cca 30 vozidel.  V autobusové dopravě jsme uspěli ve výběrovém řízení na provozování autobusové dopravy pro oblast Znojemsko, a tak nás koncem roku čeká nákup autobusů, které budou provoz zabezpečovat.

V současnosti převládá trend jezdit na plynový pohon. Jaký máte aktuálně poměr vozidel na plyn a naftu?
V současné době vozidla na plynový pohon neprovozujeme, jak kamiony, tak autobusy jezdí na naftu.


ČSAD


V jakém horizontu nahradí tato ekologická paliva naftu? Je to vůbec reálné, že by všechna vozidla jezdila na plyn?
V odborných kruzích se mluví, že nízké ceny ropných paliv nebudou trvat věčně, a že snižování cen naopak v brzké době zaznamená právě i zemní plyn.

Jak je známo, letos uvede řada dopravních firem do provozu nově nakoupené autobusy s tímto pohonem, což se značně projeví ve zvýšené spotřebě CNG.

Z mého pohledu je jen otázkou, zda výpadek spotřební daně za tradiční pohonné hmoty se nebude muset nahradit výběrem daně za plyny spotřebované do motorových vozidel, jak tomu již dnes máme u PROBAN- BUTANU (LPG). Z pohledu stávající zavedené technologie na tradiční pohonné látky je nereálné, aby všechna vozidla jezdila na plyn.
 
Máte aktuálně dostatek řidičů? Jak se vám daří v dnešní době, kdy je nízká nezaměstnanost, nabírat kvalitní pracovníky?
Nedostatek řidičů je zásadním omezujícím faktorem růstu kamionové dopravy. I my, tak jako většina dopravců, se s tímto problémem potýkáme. Aktivně se účastníme veletrhů pracovních příležitostí v rámci Jihomoravského kraje a také spolupracujeme s úřady práce. Noví zaměstnanci mají možnost získat náborový příspěvek a širokou škálu benefitů.

V jaké oblasti nastaly největší změny ve vaší společnosti za poslední rok?
Jsme dostatečně velká a stabilní společnost, která podniká ne v jedné, ale v několika činnostech. Toto vnímáme jako silnou stránku naší společnosti. Dojde-li ke zhoršení výsledků jedné činnosti, nemá to zásadní vliv na fungování celé společnosti. Jsme zastánci postupných změn, které přispívají ke zlepšování hospodaření společnosti a k vytváření pozitivního klima ve firmě.

Jak jste prozatím spokojen s hospodařením v letošním roce? Které z vašich činností se zatím nejvíce daří?
Rok je teprve ve své polovině, ale již nyní se ukazuje, že většina činností hospodaří lépe než ve stejném období roku 2016, s čímž jsem samozřejmě spokojen. Horší výsledky oproti roku 2016 vykazuje nákladní doprava, což je způsobeno již zmiňovaným nedostatkem řidičů.

Jaké investice plánujete na příští rok? Kde vidíte možnosti vašeho dalšího rozvoje?
K zásadnímu rozvoji dojde koncem roku v autobusové dopravě, která svůj výkon zdvojnásobí.  S tím je spojena i největší investice pro naši firmu, kterou bude nákup autobusů pro provozování autobusové dopravy na Znojemsku.
 
Prostor k růstu je ve všech činnostech, protože ekonomice se zatím daří, ale jsou tady omezující faktory především pro kamionovou dopravu – nedostatek řidičů a ochranářská politika vyspělých států zaváděním tzv. minimálních mezd proti nám dopravcům z východní Evropy.
 
 Připravila Lucie Jordanová, Reportáže z průmyslu

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

Největší stavební veletrh v České republice
Více informací zde