BJS
Mají jen jediného, zato významného klienta – pro švédskou IKEA vyrábí humpolecká společnost BJS Czech s.r.o. lakovaný nábytek. Švédský odběratel má ale vysoké požadavky, mimo jiné i na ekologizaci výroby. Jak se Humpoleckým daří vysoké nároky splňovat a kam firma dále míří, na to jsme se zeptali manažera výroby Martina Bečváře.


Představte nám nejprve vaši společnost.
Naše firma je součástí švédské skupiny BJS Group. BJS Czech s.r.o. byla založena v roce 2005, v roce 2006 se začalo s výstavbou haly o velikosti 7 000 metrů čtverečných. V té době se také spustila první výroba. Po třech letech jsme přidali další halu o rozloze 6 000 metrů čtverečných. Každý rok jsme rostli zhruba o dvacet procent, loni jsme si přibrali dalších 4 000 metrů prostor pro skladování. Náš obrat postupně rostl, dnes děláme obrat kolem 60 milionů eur. Vyrábíme lakovaný nábytek pro IKEA zákazníka. Je to náš jediný zákazník, plně se soustředíme na dodávky pro něj. V roce 2009 jsme založili firmu BJS Components, kde vyrábíme díly pro nábytek. Působíme v CTP Parku pod společností CTP Invest v Humpolci.

Jak jste se ke kontraktu s IKEA dostali?
Jsme dcerou švédské firmy a máme švédského majitele, tak bylo toto spojení s IKEA celkem logické. Navíc náš tehdejší majitel dělal původně pro IKEA, takže tam měl velmi dobré kontakty, které využil.

V čem je práce pro švédský nábytkářský gigant specifická?
Jde hlavně o požadavky na kvalitu, které jsou dnes srovnatelné s automotive průmyslem. Ale nejde jen o kvalitu, musíme být flexibilní ze všech ohledů výroby. Jsme hodnoceni za dodávkovou spolehlivost, zvyšování kapacity, každodenní zlepšování a hledání úspor. Toto vše je srovnatelné s automotive průmyslem. Výrobci nábytku se také podílejí na vývoji a hledání nových, ekologických technologií. Za sedm let, co jsem u firmy, se technologie a výrobní postupy neuvěřitelně vyvinuly. Používáme vodou ředitelné barvy a UV materiály. Nepoužíváme rozpouštědla, vše je děláno s ohledem na životní prostředí. My jsme byli například první na světě, kdo použil kombinovanou linku na aplikaci barvy na reliéfové dílce, a to při rychlosti 12 m/s. Spojili jsme tu navalování a stříkání laků. UV vytvrzování laků led diodami jsme také instalovali jako první na světě. To nám přineslo úsporu asi 60 procent oproti staré klasické technologii UV vytvrzování. Dnes jsou tyto technologie běžně instalovány na linky v různých jiných závodech, ale my jsme byli první, kdo je použil.


BJS


Podílíte se i na vývoji, nebo ten má v rukou IKEA?
Na vývoji se podílíme. Spolupracujeme s techniky a snažíme se produktům dát náš design. Děláme dva až čtyři projekty ročně, u kterých se podílíme na vývoji. My už děláme úpravy stávajících výrobků a úpravy materiálů, aby se zlevnila cena výrobku. Je to úzká spolupráce na každodenní bázi.  Máme vlastní vývojové centrum, které komunikuje s IKEA a jejich vývojovým centrem. V letošním fiskálním roce jsme například vyměnili celé naše portfolio, vše jsme inovovali ve spolupráci s IKEA.

Jaký je plán do budoucna, kudy podle vás vede cesta k úspěchu?
Hodně se v poslední době snažíme zaměřovat se na automatizaci výroby a spolupráci na vývoji s dodavateli strojů. Nejen proto, abychom ušetřili práci lidem ve výrobě, ale i proto, abychom celý ten proces zrychlili. Nainstalovali jsme na balení jednoho robota, v letní odstávce nainstalujeme nakladače od firmy Biele Group. To opět zjednoduší práci, která je jinak docela fyzicky náročná. Navíc robot nám funguje každý den, což se o lidech někdy říct nedá. Hlavní cesta k úspěchu je měřit, vyhodnocovat a vědět pravdu o výrobě, kterou řídíte, ať je jakákoliv.

Když mluvíte o lidech, jak to máte se zaměstnanci, máte jich dostatek a daří se nabírat nové?
Je to v dnešní době jedna z nejtěžších věcí. Snažíme se pracovat s našimi zaměstnanci a zapojovat je do procesu změn. My těch změn máme poměrně hodně, což se někdy negativně podepisuje na psychice lidí. Snažíme se, aby nám naši zaměstnanci pomáhali se změnami, které tu probíhají. Snažíme se také podporovat organizace v našem regionu, aby se vědělo, že BJS je firma, která se zapojuje do dění v regionu.  Máme cca 30 procent agenturních zaměstnanců, což je docela hodně. Pracujeme na výukových prostředcích, používáme videa, multijazyčné návody atd. Snažíme se jim vše vysvětlit, trénovat a integrovat je do našeho výrobního prostředí.

Tito vaši agenturní zaměstnanci jsou z Ukrajiny?
Podpora vlády pro práci Ukrajinců na našem území moc není, takže to není Ukrajina, ale spíše je to Rumunsko, Bulharsko, částečně i Slovensko.  My bychom o Ukrajince jinak velmi stáli, ale získat pro ně pracovní povolení, to je legislativně velmi náročný proces, takže hledáme jinde. Ale situace by se v tomto směru snad měla zlepšit, co jsou poslední zprávy.

Vaše tržby konstantně rostou, jaký je finanční plán do budoucna?
Máme plán, který realizujeme od roku 2014, a to je dostat se na obrat 70 milionů euro ročně. Nyní jsme někde na 60 milionech, takže si myslím, že se nám ten plán podaří splnit. Investujeme do automatizace, chceme investovat zejména do procesu balení. Koupili jsme letos nové zavíračky kartonů pro lepení, aby to ulehčilo práci lidem, kteří to lepí ručně. Takže opět sázíme na automatizaci.Připravil Tomáš Chalupa, Reportáže z průmyslu

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

Největší stavební veletrh v České republice
Více informací zde