T MachinerySpolečnost T Machinery a.s. je významnou výrobně engineeringovou firmou v oblasti důlní techniky, která navazuje na více než 80letou tradici výroby v tomto oboru na jižní Moravě. Je jediným výrobcem v České republice, který navrhuje, vyrábí, dodává a spouští do provozu celé dobývací komplexy. Jde o úspěšnou firmu, která v letošním roce dokonce obdržela cenu Czech Stability Award. S předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Gajdíkem jsme hovořili o tom, jak se společnosti daří v době, kdy se situace v oblasti těžby uhlí nevyvíjí příliš perspektivně, a o tom, co se v podniku v nejbližší době chystá.

 
Profilujete se jako jediná česká společnost, která vyrábí celé důlní komplexy. Pomáhá vám výsadní postavení v České republice?
Důlní komplexy dodáváme výhradně do zahraničí. Jediné, co zůstává v České republice, je doplňková výroba na vytížení kapacit některých strojů a dílen. Největší konkurenci máme mezi polskými, německými, americkými a čínskými výrobci. V silné konkurenci se nám daří obstát především díky tomu, že se specializujeme na málo pokrytý segment. K naším nejprodávanějším důlním zařízením patří především stroje určené pro dobývání nízkých a středních mocností, což je segment, který v minulosti mnoho firem opustilo proto, že důlní společnosti v Evropě tyto sloje z ekonomických důvodů nedobývaly.  Konkurence tedy této oblasti nevěnovala dostatečnou pozornost, a my jsme ji naopak začali rozvíjet. V těchto menších mocnostech je nyní převážně koksovatelné a kvalitní uhlí a v každém dolu se nejdříve těží mocné sloje a menší sloje se nechávají na konec, takže pokud těžařská společnost nechce zavřít důl a chce plně využít investice, které do dolu dala, těží nejprve nízké a střední mocnosti. A právě v této oblasti jsme na špičce.
 
Když zmiňujete uhlí, nabízí se otázka, jak se snažíte vyrovnat s nelehkou situací v oblasti těžby uhlí. Uvažujete např. nad tím, že byste se začali více orientovat na výrobu jiného typu důlní techniky?
Ano, v současné době už vyrábíme dobývací kombajn pod označením MB 900 pro ruskou společnost Uralkali, který bude sloužit k těžbě soli. Tento stroj musí být vyroben a certifikován do konce roku a dodán bude v lednu, takže nás koncem tohoto roku čeká jeho velká prezentace. Připravujeme i další novinky ve výrobě, stroje na dobývání dalších nerostů, ale zatím nebudeme prozrazovat podrobnosti.


T Machinery

 
Vaše dobývací stroje pracují i ve velmi složitých geologických podmínkách. Kde všude je můžeme najít?
V první řadě je to Rusko – tam pracují naše stroje od Rostovské oblasti až po Kemerovskou oblast (to už je za polárním kruhem), na Sibiři a v dalších oblastech. Dodáváme také na Ukrajinu (např. Doněcká oblast), ale např. i do Vietnamu.
 
Které stroje z vaší výroby jsou nyní nejžádanější?
Za všechny bych zmínil tři kombajny: kombajn MB 444 B je určen k obousměrnému bezvýklenkovému dobývání uhlí o pevnosti do 40MPa, pro dobývání uhelných slojí od 0,7 do 1,5 metrů a lze jej používat v důlních dílech s úklonem směrem na pilíř do plus minus 20° a podélným úklonem do zhruba 35°. Naši zákazníci u kombajnu oceňují hlavně jeho malé rozměry, velkou pevnost a odolnost vůči mechanickým vlivům při dobývání.

Druhým dobývacím kombajnem je MB 410 E, který je určen k dobývání slojí velmi nízkých mocností od 0,9 do 1,8 metrů ve dlouhých porubních stěnách. Je navržen pro obousměrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa . Stroj může pracovat i v místech s vyšším nebezpečím výbuchu, protože je vybaven střednětlakým vnitřním skrápěním zamezujícím vznícení metanovzdušné směsi.

Kombajn MB 630E slouží při dobývání slojí s nízkou a střední mocností od 0,9 do 3 metrů v dlouhých porubních stěnách. Specifický je hlavně vysokou klimatickou odolností, bezproblémovým chodem v podmínkách zvýšené koncentrace uhelného prachu, vyšší relativní vlhkosti a odolnosti proti případnému výskytu agresivní důlní vody.
 
Vývoj vašich strojů podléhá většinou individuálním potřebám zákazníků. Jak vývoj v T Machinery a.s. probíhá a kdo všechno se na něm podílí?
Každý stroj, který se zadá do výroby, musí splňovat zadané technické parametry od zákazníka. Naši specialisté pak kontrolují geologické podmínky a na základě toho případně provedou potřebné úpravy. Máme silnou strojní konstrukci, díky čemuž jsme nezávislí a vše si vyrábíme sami a nakupujeme pouze komponenty.
 
Jaké technologie pro výboj a výrobu využíváte?
Co se týče konstrukce, využíváme nejmodernější programy Solidworks a ve výrobě postupně modernizujeme závod -  nyní jsme ve druhé etapě modernizace a už máme nové CNC a některé pětiosé stroje. Co nás brzdí v dalším rozvoji je bohužel nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
 
Na co se ve firmě v nejbližší době připravujete?
Každý rok připravujeme minimálně dva nové typy zařízení nebo modernizaci stávajících. V současné době připravujeme segment nových strojů pro dobývání jiných nerostů než uhlí, jak už jsem zmínil.


 
Připravila Anna Burdová, Reportáže z průmyslu
 

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

Největší stavební veletrh v České republice
Více informací zde